Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ГОТЕЛЬНІ МЕРЕЖІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК 640.4:338.487(477)
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана,
Київський національний торговельно-економічний університет,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи
БУРАК Тетяна,
Київський національний торговельно-економічний університет,
асистент кафедри технології і організації ресторанного господарства
 
ГОТЕЛЬНІ МЕРЕЖІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
Проаналізовано сучасний стан розвитку готельних мереж в Україні на різних організаційно-правових засадах (франчайзингу, контрактного управління, лізингу та володіння), визначено стратегії та переваги входження міжнародних готельних операторів на вітчизняний ринок туристичних послуг, охарактеризовано особливості їх діяльності.
 
Ключові слова: готельний оператор, міжнародні готельні мережі, франчайзинг, контрактне управління, ринок туристичних послуг, стратегія, туризм, готельне господарство

 ГОТЕЛЬНІ МЕРЕЖІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ