Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БІЗНЕС-ОСВІТА: ВИКЛИКИ ЧАСУ І ФАКТОРИ РОЗВИТКУ

Автор: Редактор on .

УДК 377.3
 
ШКЛЯРУК Катерина,
Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету,
к. е. н., старший науковий співробітник, директор
 
БІДЮК Алла,
Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету,
директор Центру бізнес-освіти
 
БІЗНЕС-ОСВІТА: ВИКЛИКИ ЧАСУ І ФАКТОРИ РОЗВИТКУ
 
Розглянуто тенденції та фактори розвитку бізнес-освіти у взаємозв’язку з тенденціями економічного розвитку. Досліджено особливу роль системи бізнес-освіти, що розглядається як важлива складова глобального освітнього простору і покликана здійснювати підготовку світової бізнес-еліти.
 
Ключові слова: людський капітал, економічний розвиток, конкурентоспроможність, постіндустріальне суспільство, бізнес-освіта, освіта, бізнес-школа.

 БІЗНЕС-ОСВІТА: ВИКЛИКИ ЧАСУ І ФАКТОРИ РОЗВИТКУ