Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

ГЛОБАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор: Sveta on .

УДК 005:339.9
 
ОНИЩЕНКО Володимир,
д. е. н., професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГЛОБАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
 
Доведено, що до предметно-методологічного простору міжнародної політеко­номії слід долучити онтологічні проблеми глобалізації та її керованості. Глобальну економіку пропонується розглядати як нелінійну, різнорідно зв’язну нестабільну систему. Показано, що в основі глобального управління знаходиться нерівноважний консенсус національних інтересів, а також методологія "м’якого" коригування глобалізаційних процесів.
 
Ключові слова:міжнародна політекономія, онтологія глобалізації, гло­бальна економіка, глобальне управління.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)