Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНСТИТУЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ

Автор: Sveta on .

УДК 330.837:336.153.2
 
КУЧЕРЕНКО Анастасія,
аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІНСТИТУЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ
 
Досліджено теоретичні аспекти фінансового інжинірингу, порівняно визначення економічної природи та охарактеризовано складові фінансового інжинірингу та фінансової інновації. Наведено основні класифікаційні ознаки інституційних інструментів підвищення ефективності фінансового інжинірингу, обґрунтовано елементи класифікації, охарактеризовано стан застосування цих інструментів та перспективи щодо їх розвитку в Україні.
 
Ключові слова:фінансовий інжиніринг, інституційні інструменти, інноваційно-інвестиційна сфера, фіскальні інструменти, лізинг.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)