Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КРИЗОГЕННІСТЬ ТА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ

Автор: Sveta on .

УДК 336.71-026.564
 
ХОРУЖИЙ Дмитро,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
КРИЗОГЕННІСТЬ ТА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ
 
Досліджено сучасні багатокритеріальні підходи до визначення банківських криз. Класифіковано чинники стану кризогенності банківського сектора залежно від глибини поширення деструктивних процесів, функціональної природи деструктивних чинників та сфери їх впливу. Обґрунтовано перелік факторів – збудників, каталізаторів та сигналізаторів стану кризогенності банківського сектора.
 
Ключові слова:банківська криза, стан кризогенності банківської системи, критерії кризогенності банківської системи, чинники стану кризогенності.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)