Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕТЕРМІНАНТИ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 336.74(477)
 
ОЛЕЙНІКОВ Юрій,
к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету
СЄРОВА Людмила,
к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДЕТЕРМІНАНТИ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
 
З’ясовано умови встановлення рівноваги між попитом та пропозицією на валютному ринку. Охарактеризовано стан валютного ринку України у 2015–2017 рр. Визначено еластичність попиту та пропозиції на безготівковому та готівковому валютному ринку України. Надана оцінка кон’юнктурним зрушенням, які відбулись на валютному ринку України протягом 2015–2017 рр.
 
Ключові слова:валютний ринок, офіційний валютний курс, міжбанків­ський валютний курс, кон’юнктура валютного ринку, збалансованість попиту та про­позиції валюти, валютні операції, індекс реального ефективного обмінного курсу.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)