Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Автор: Sveta on .

УДК 004.056:[366:336.77]
 
АВАНЕСОВА Ірина,
к. е. н., доцент кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 
Розкрито основи теоретичного сприйняття інформаційної безпеки споживачів фінансових послуг як складової системи захисту їх прав та інтересів, яка ґрунтується на постулатах "об’єднана відповідальність" та "формалізація". Визначено, що тлумаченням зазначених постулатів для розуміння інформаційної безпеки споживачів фінансових послуг є культура інформаційної безпеки та інформаційні технології.
 
Ключові слова:інформаційна безпека, споживач фінансових послуг, система захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг, постулати "об’єднана відпо­відальність" та "формалізація", культура інформаційної безпеки, інформаційні технології.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)