Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ БАНКІВ

Автор: Редактор on .

УДК 336.5.02:336.71
 
ГУБАЙ Микола,
Київський національний торговельно-економічний університет,
аспірант кафедри банківської справи
 
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ БАНКІВ
 
Розглянуто різні точки зору науковців і практиків щодо переліку показників, які характеризують рівень і ефективність адміністративних витрат банків, здійснено їх систематизацію. Проведено критичний аналіз транспарентності інформації про адміністративні витрати банків. Розроблено пропозиції з удосконалення системи показників оцінки ефективності адміністративних витрат банків та визначено типові управлінські рішення.
 
Ключові слова: адміністративні витрати, управління витратами банків, транспарентність витрат банку, показники адміністративних витрат банку.
 
  АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ БАНКІВ