Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

Автор: Sveta on .

УДК 336.711
 
САВЛУК Сергій,
д. е. н., доцент кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
 
Розглянуто процентну політику центрального банку на прикладі України і Польщі. Досліджено взаємозв’язок динаміки облікової ставки, ставки рефінансу­вання центрального банку з макроекономічними індикаторами в Україні і Польщі. Визначено основні типи процентної політики центрального банку та її когнітивний зв’язок з процентною політикою комерційних банків.
 
Ключові слова:облікова ставка, ставка рефінансування, обмінний курс, індекс споживчих цін, процентна політика, структура процентної ставки.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)