Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор: Sveta on .

УДК 336.14:330.34(477)
 
ТАРАСЮК Михайло,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ
 
Визначено місце та значення бюджетного планування у системі фінансових планів держави. Розглянуто зарубіжний досвід та стан бюджетного планування в Україні. Надано визначення сутності бюджетного планування та прогнозування відповідно до системного та процесного підходів. Розкрито проблеми бюджетного планування та прогнозування в Україні, обґрунтовано доцільність розвитку системи державного бюджетування на основі стратегічного бюджетного планування.
 
Ключові слова: фінансове планування, бюджетне планування, бюджетне прогнозування, стратегічне, тактичне та оперативне бюджетне планування.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)