Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

FINTECH У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор: Sveta on .

УДК 336.743
 
МАЗАРАКІ Анатолій,
д. е. н., професор, ректор Київського національного торговельно-економічного університету
ВОЛОСОВИЧ Світлана,
д. е. н., професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
FINTECH У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
 
Виокремлено інституційний, галузевий, операційний та функціональний підхо­ди до розуміння FinTech. Запропоновано визначення дефініції FinTech. Обґрунтовано, що FinTech виконує інноваційну, інтеграційну, трансформаційну та соціальні функції. Проаналізовано регіональну структуру глобальних інвестицій у FinTech. Доведено, що наслідком розвитку FinTech будуть не революційні, а еволюційні зміни фінансового сектора.
 
Ключові слова:фінансові технології, економіка споживання, фінансові послуги, машинне навчання, прогнозна аналітика, блокчейн, "розумні" контракти, інтерфейси програмування додатків.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)