Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

№2(118)2018

Автор: Sveta on .

 ЗМІСТ


ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
 
МАЗАРАКІ А., ВОЛОСОВИЧ С. FinTech у системі суспільних трансформацій 5
ТАРАСЮК М. Бюджетне планування в Україні 19
САВЛУК С. Процентна політика центрального банку 32
ІВАСІВ І.,
ГАРБАР Є.
Фінансова стійкість банків в умовах високої волатильності ринків 47
АВАНЕСОВА І. Інформаційна безпека у системі захисту прав споживачів фінансових послуг 55
ОЛЕЙНІКОВ Ю., СЄРОВА Л. Детермінанти збалансованості валютного ринку України 67
ХОРУЖИЙ Д. Кризогенність та стресостійкість банківських систем 80
КУЧЕРЕНКО А. Інституційні інструменти стимулювання фінансового інжинірингу 88
САДИКОВ С. Валютні інтервенції Національного банку України 99

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

БЛАКИТА Г., КАРПЕНКО І. Критерії пов’язаності осіб в обліку контрольованих операцій 110

ДИСКУСІЙНИЙ ПРОСТІР

ОНИЩЕНКО В. Глобальне управління у контексті міжнародної політичної економіки 121