Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Проблеми інтеграції ринку цінних паперів на пострадянському просторі

Автор: Редактор on .

УДК 336.761:321.74"713"
 
БАГДАСАРЯН Арег,
Національний аграрний університет Арменії,
к. е. н., доцент кафедри інансиікредит"

Проблеми інтеграції ринку цінних паперів на пострадянському просторі

Розглянуто проблеми і перспективи інтеграції на ринку цінних паперів. Досліджено напрямки інтеграційних процесів на ринках цінних паперів на території країн СНД. Обґрунтовано доцільність створення єдиних інтеграційних систем регульованого ринку.
 
Ключові слова: ринок цінних паперів, інтеграція, допозитарні та розрахунково-клірингові системи, біржа.

 Проблеми інтеграції ринку цінних паперів на пострадянському просторі