Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВНИКАМ: АНАЛІЗ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ ЗБИТКІВ

Автор: Редактор on .

УДК 339.14/.15:005.334
 
КРАСНІКОВ Денис,
Національна академія державного управління при Президентові України,
аспірант
 
ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВНИКАМ: АНАЛІЗ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ ЗБИТКІВ
 
Розглянуто діяльність підприємств, що постачають товари за державні кошти. Проаналізовано причини виникнення збитків, пов’язаних з особливістю здійснення таких операцій з контрагентом – державним замовником. Виокремлено та досліджено етапи виникнення таких збитків – як до укладання торговельними підприємствами договорів з державними замовниками на постачання товарів, так і після виконання договірних зобов’язань.
 
Ключові слова: збитки, закупівлі, державні замовники, договори, торговельні операції, постачання.
 
  ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВНИКАМ: АНАЛІЗ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ ЗБИТКІВ