Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Автор: Sveta on .

УДК 378.147
 
КРАСІЛЬНІКОВА Олена,
к. і. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
 
Досліджено проблему впровадження компетентнісного підходу в освітній процес. На основі наукової літератури здійснено аналіз понять "компетенція" та "компетентність".
 
Ключові слова:компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, ключові компетенції, освіта.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)