Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНА ПРИРОДА МЕТАФОРИ

Автор: Sveta on .

УДК 81’373.612.2:14
 
ШНІЦЕР Марія,
викладач кафедри філософії Ужгородського національного університету
 
ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНА ПРИРОДА МЕТАФОРИ
 
Встановлено, що каузальний стрижень природи метафори утворює образно-символічна складова, а її генеалогічна спорідненість з образом і символом простежується за багатьма ознаками і функціональними сферами. Досліджено вплив соціального середовища на освіту, освітню процесуальність, змістовність і покликання у контексті актуальних викликів, проблем і небезпек.
 
Ключові слова:сутнісна і функціональна спорідненість, смислові й структурні відносини, образ, символ, голографічне тлумачення метафор, продуктивна здатність уявлення.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)