Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНВЕСТОРИ В УМОВАХ БІОЕКОНОМІКИ

Автор: Редактор on .

УДК 658.152:338.43
 
ДЛУГОШ Іоанна,
Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині,
к. е. н., ад’юнкт кафедри фінансів і банківської справи
 
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНВЕСТОРИ В УМОВАХ БІОЕКОНОМІКИ
 
Розглянуто проблематику функціонування підприємств в умовах біоекономіки. Надано аналіз структури інвестицій польських підприємств у сфері біоекономіки. Досліджено діяльність фірм, що функціонують на території Вармінсько-Мазурського воєводства. Виявлено основні тенденції, що відображають поведінку польських підприємств на ринку в умовах біоекономіки.
 
Ключові слова: біоекономіка, інвестиції, Вармінсько-Мазурське воєводство, ресурси, технології, інновації.
 
 ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНВЕСТОРИ В УМОВАХ БІОЕКОНОМІКИ