Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ДИСКУРСУ І ДІАЛОГУ

Автор: Sveta on .

ЛЕВКУЛИЧ Василь,
к. філос. н., доцент, завідувач кафедри філософії Ужгородського національного університету
 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ДИСКУРСУ І ДІАЛОГУ
 
Досліджено проблематику справедливості, що наділена трансчасовою актуальністю. Встановлено, що вона так чи інакше стосується абсолютної більшості сфер суспільної життєдіяльності, постаючи тим критеріальним маркером, який здійснює ідейно-світоглядну, аксіологічну, етичну, політичну та інші змістовні демаркації кожного соціуму. Виявлено ресурсний та інструментальний потенціалу дискурсу, діалогу й освіти для увиразнення уявлень про суспільний феномен справедливості.
 
Ключові слова:уявлення про справедливість, змістовна демаркація, суспільна свідомість, генезис уявлень, комунікативне середовище, дискурс, діалог, принципи дії.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)