Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КІБЕРПРОСТІР ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ КОСМОПОЛІТИЧНОЇ СВІТОГЛЯДНОЇ СИСТЕМИ

Автор: Sveta on .

УДК 172.16:004.946.5
 
САРАКУН Лариса,
к. філос. н., доцент кафедри філософії Національного університету харчових технологій
 
КІБЕРПРОСТІР ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ КОСМОПОЛІТИЧНОЇ СВІТОГЛЯДНОЇ СИСТЕМИ
 
Розглянуто проблему визначення ролі кіберпростору у формуванні космополітичної світоглядної системи,що найбільш чітко виявляється під впливом глобалізації. Акцентовано увагу на тому, що інформаційні процеси суттєво впливають на становлення організаційної єдності планетарного співтовариства. Висвітлено роль і місце космополітичного світогляду у транснаціональному просторі; розкрито сутність, зміст і подальший його розвиток.
 
Ключові слова:глобалізація, кіберпростір, транснаціональний простір, космополітизм, космополітична світоглядна система, планетарне співтовариство.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)