Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ "ОСОБИСТІСТЬ" В АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДИСКУРСАХ

Автор: Sveta on .

УДК 17.021.2
 
БОРОВСЬКА Людмила,
доцент кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ "ОСОБИСТІСТЬ" В АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДИСКУРСАХ
 
Досліджено постмодерністський концепт "особистість" порівняно з базовим концептом, що розроблявся на базі класичної філософсько-психологічної традиції. Зроблено висновок, що постмодерністський концепт "особистість" є герметично закритим, а концепт "особистість", що розробляється на ґрунті класичної філософської та соціально-психологічної науки, відкритий для обговорення і розвитку.
 
Ключові слова:особистість, цілісність, постмодернізм, розщепленість, децентрація.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)