Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ: ПРАКСЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 17.024.4:11.61(471)
 
ГУДКОВ Сергій,
к. філос. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ: ПРАКСЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
 
Розглянуто праксеологічні аспекти сучасних філософських досліджень проблеми економічної реальності в Україні та шляхи взаємодоповнюваності та взаємозбагачення економічної теорії та філософії у межах такого наукового напряму, як "філософія економіки".
 
Ключові слова:філософія економіки, економічна сфера, економічна картина світу, економічна онтологія, економічна гносеологія, економічна етика, філософія грошей, праксеологія.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)