УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№1(117)2018

Автор: Sveta on .


 ЗМІСТ
 

ФIЛОСОФСЬКI ВИМIРИ СУЧАСНОГО СВIТУ
 
МОРОЗОВ А. Нігілізм і псевдодуховність: людство на роздоріжжі 5
ШИП Н. Практичне слов’янофільство Івана Сергійовича Аксакова 15
ЛІПІН М. Потестарні механізми виробництва "картини світу" 33
ГУДКОВ С. Філософія економіки: праксеологічне значення для України 45
БОРОВСЬКА Л. Евристичний потенціал концепту "особистість" в альтернативних дискурсах 55
САРАКУН Л. Кіберпростір як середовище формування космополітичної світоглядної системи 67
ЛЕВКУЛИЧ В. Справедливість як предмет дискурсу і діалогу 77
ШНІЦЕР М. Образно-символічна природа метафори 88

ФIЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ
 
КРАВЧЕНКО А. Відповідальність у трансформаціях ідентичності: ціннісний аспект 98
БАБІНА С. Маска та самоідентичність особистості 109
ЛІМОНЧЕНКО В. Творчість та інновація: пам’ять vs інтерпретація 119

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
 
ХОРУЖИЙ Г. Компетентнісні моделі у вищій освіті та бізнесі: зарубіжний досвід 131
КРАСІЛЬНІКОВА О. Компетентнісний підхід як основа філософії освіти 147
ІЛЬЇНА Г. "Візуальна грамотність" у контексті когнітивних та освітніх процесів 156