Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УДК 165.721

Автор: Sveta on .


МОРОЗОВ Андрій,
д. філос. н., доцент, професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 
НІГІЛІЗМ І ПСЕВДОДУХОВНІСТЬ:ЛЮДСТВО НА РОЗДОРІЖЖІ
 
Досліджено проблему негативних наслідків нігілістичного світогляду та шляхів їх компенсації. Ситуація "смерті бога", екзистенційного вакууму та релятивізації цінностей добра і зла приводить людину до роздоріжжя: або протистояти моральному хаосу через впровадження автономної нормативної етики (Кант), яка містить прихований тоталітарний потенціал, або вдаватися до сумнівних психоделічних псевдодуховних практик, де метафізична ностальгія за вищим смислом набуває антисоціальних деструктивних форм прояву.
 
Ключові слова:нігілізм, моральний хаос, категоричний імператив, метафізична ностальгія, психоделічні практики, псевдодуховність.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)