Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ

Автор: Редактор on .

УДК 338.246(477)
 
КІНДЗЕРСЬКИЙ Юрій,
Інститут економіки та прогнозування НАН України,
к. е. н., старший науковий співробітник
 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ
 
Розкрито чинники втрати стимулюючої функції державного замовлення в Україні. Виявлено автономність систем державного замовлення і державних закупівель відносно одна одної. Показано потенціал державного замовлення для стимулювання вітчизняного виробництва за умов інтеграції у нього державних закупівель і створення єдиного технологічного циклу задоволення суспільних потреб. Обґрунтовано напрями формування в Україні державної контрактної системи як господарського механізму реалізації державного замовлення на основі зазначеного циклу.
 
Ключові слова: державне замовлення, державні закупівлі, державна контрактна система.
 
 ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ