УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№6(116)2017

Автор: Sveta on .

                                                  ЗМІСТ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
ЖИЛЕНКО К. Детермінанти глобалізаційних процесів 5
ЛАНГ Ф. П. Важливі аспекти майбутньої політики Німеччини 15
ВЕДМІДЬ Н.,
РОМАНЧУК
 Л.
Структурна полісемантичність курортно-рекреаційної сфери 23
РОМАНОВА А. Глобальні тенденції розвитку туризму 32
ШКУРОПАДСЬКА Д. Стійкість сектора загальнодержавного управління 42
ПІДПРИЄМНИЦТВО
БЛАКИТА Г.,
ЛАНОВСЬКА Г.
Інтегральна оцінка інноваційності
діяльності підприємства
52
ЯСІНСЬКА Й. Застосування кривої ефективності організації в управлінні змінами 61
САВЧУК А. Омніканальні стратегії підприємств торгівлі: інформаційне забезпечення 73
ЛОХМАН Н. Інноваційна діяльність підприємств машинобудування 82
ГЛУШКО В. Теоретичні засади стратегічного аналізу просування туристичних послуг 90
ВИЩА ОСВІТА
ПРИТУЛЬСЬКА Н.,
АНТЮШКО Д.
Використання іnternet-платформи Mеетоо в освітньому  процесі 100
МИРОНЕЦЬ С.,
КОНОВАЛОВА О.
Мотивація в професіогенезі фахівців
торго­вельної сфери
107