Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У КРАЇНАХ ЄС

Автор: Редактор on .

УДК 339.56(4-672ЄС)
 
МЕЛЬНИК Тетяна,
Київський національний торговельно-економічний університет,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
 
ПУГАЧЕВСЬКА Катерина,
Київський національний торговельно-економічний університет,
аспірант кафедри міжнародної економіки
 
НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У КРАЇНАХ ЄС
 
Визначено детермінанти застосування нетарифних заходів у зовнішній торгівлі, за результатами аналізу індексу покриття та частоти використання нетарифних обмежень оцінено масштаби охоплення зовнішньої торгівлі нетарифними обмеженнями у країнах ЄС та в Україні. Проведено кореляційний аналіз залежності кількості технічних і нетехнічних нетарифних заходів та ВВП на душу населення у країнах ЄС та в Україні.
 
Ключові слова: нетарифні заходи, зовнішня торгівля, міжнародна спеціалізація.

 НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У КРАЇНАХ ЄС