Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОБЛІК ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Sveta on .

УДК 657.471:658.8.012.45
 
НАЗАРОВА Каріна,
д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту Київського національного торговельно-економічного університету
МИСЮК Вікторія,
аспірант кафедри фінансового аналізу та аудиту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОБЛІК ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
 
Розглянуто основні підходи до обліку витрат підприємства на маркетингові комунікації. Проаналізовано причинно-наслідкові зв'язки між проблемами, які виникають через обмежений доступ до якісної інформації про витрати у користувачів звітності, та чинними положеннями. Запропоновано підхід, який ґрунтується на робочій гіпотезі про те, що існуюча система обліку витрат на маркетингові комунікації не дозволяє користувачам отримувати оперативну та якісну інформацію про маркетингову діяльність підприємства.
 
Ключові слова: бухгалтерський облік, звітність, витрати, маркетингові комунікації.
 
ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)