Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БРЕНДИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

Автор: Sveta on .

УДК 659.126:[17.022.1:004.738.5:339]
 
ГРАНАТ Лілія,
аспірант кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету
 
БРЕНДИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ
 
Проведено анкетування інтернет-покупців щодо здійснення покупок в інтернет-магазинах. У результаті дослідження встановлено групу репутаційних факторів, які варто враховувати при реалізації брендингу компанії у мережі Інтернет.
 
Ключові слова: брендинг, бренд-менеджмент, підприємство роздрібної електронної торгівлі, інтернет-магазин, репутація.
 
ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)