Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ БРЕНДУ

Автор: Sveta on .

УДК  [330.142:316.61]:659.126
 
КАШПУР Андрій,
аспірант кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету
 
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ БРЕНДУ
 
Розкрито роль соціального капіталу як ресурсу підвищення ефективності комунікації бренду. Виявлено, що у глобальному інформаційному просторі кількість інформації від брендів (зокрема рекламної) стабільно зростає, проте темпи цього зростання недостатні. Запропоновано та обґрунтовано авторське визначення форм соціального капіталу та формулювання сутності соціального капіталу в контексті керування брендом.
 
Ключові слова:соціальний капітал, репутація, керування репутацією, бренд, брендинг.
 
ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)