Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Автор: Sveta on .

УДК 378.046.4:658.7
 
ТКАЧЕНКО Наталія,
к.е.н., доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
 
Розглянуто досвід професіоналізації закупника у державному секторі економіки у країнах ЄС. Проаналізовано основні способи отримання освітніх послуг у сфері публічних закупівель в Україні. Досліджено вимоги роботодавців до фахівця із закупівель, розглянуто пул необхідних знань та навичок застосування професійного стандарту спеціаліста з прок’юременту.
 
Ключові слова: публічні закупівлі, професіоналізація, університетська освіта, фахівець з публічних закупівель, прок’юремент.
 
ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)