Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ВЗАЄМОВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕР В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор: Sveta on .

УДК [32+33]: 339.92
 
ТЕРЛЕЦЬКА Ірина,
к. і. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 
ВЗАЄМОВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕР В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 
Розглянуто співвідношення, взаємовплив двох основних сфер і видів суспільної влади – політичної та економічної в контексті глобалізації. Звертається увага на посилення взаємозалежності політичного та економічного чинників, вплив великого капіталу, нових суб’єктів економічної влади на політику, зокрема державну владу суверенних національних держав.  Показано ризики, наслідки процесу глобалізації, з якими стикаються держави, в тому числі Україна.
 
Ключові слова:  глобалізація, глобальна влада, економічна сфера, національна держава, політична сфера.
 
ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)