Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДИПЛОМАТІЯ І МЕДІАЦІЯ В СИСТЕМІ АЛЬТЕРНАТИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОВАТИВНОСТІ

Автор: Sveta on .

УДК 339.9:504
 
БОХАН Аліна,
к.е.н., докторант кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДИПЛОМАТІЯ І МЕДІАЦІЯ В СИСТЕМІ АЛЬТЕРНАТИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОВАТИВНОСТІ
 
Розглянуто актуальні питання сучасного розвитку дипломатії та медіації у системі визначення альтернатив екологічної новативності у сфері міжнародних економічних відносин.
 
Ключові слова: дипломатія, медіація, екологічна новативність, екологічна політика, стратегічне партнерство, глобальна  екобезпека.
 
ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)