Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНТЕГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У МІЖНАРОДНІ ВИРОБНИЧІ МЕРЕЖІ

Автор: Sveta on .

УДК 339.944
 
МЕЛЬНИК Тетяна,
д. е. н., професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету
КОНРАД Юлія,
асистент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІНТЕГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У МІЖНАРОДНІ ВИРОБНИЧІ МЕРЕЖІ
 
Проаналізовано детермінанти інтеграції національних підприємств у міжнародні виробничі мережі. Запропоновано підхід до їх систематизації з огляду на вагомість впливу на інтенсивність участі у МВМ. Обґрунтовано, що рівень розвитку факторів виробництва впливає на спеціалізацію та ступінь інтегрованості у МВМ. Розраховано індекс потенційних можливостей інтеграції у МВМ, що базується на визначенні системного впливу таких детермінант, як матеріально-ресурсне забезпечення, взаємодія із зовнішнім ринком, інвестиції, інновації.
 
Ключові слова: міжнародні виробничі мережі, детермінанти інтеграції, фактори виробництва, валова додана вартість, прямі іноземні інвестиції, інновації.
 
ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)