Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№5(115)2017

Автор: Sveta on .

 ЗМІСТ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
МЕЛЬНИК Т., КОНРАД Ю. Інтеграція національних підприємств у міжнародні виробничі мережі 5
КАЛЮЖНА Н., СТОРОЖЧУК В. Тарифний захист економіки України 20
БОХАН А. Дипломатія і медіація в системі альтернатив екологічної новативності 36
ТЕРЛЕЦЬКА І. Взаємовплив політичної та економічної сфер в умовах глобалізації 49
ПІДПРИЄМНИЦТВО
БОВШ Л. Інноваційні маркетингові технології готельних підприємств 61
ТКАЧЕНКО Н. Професіоналізація публічних закупівель в Україні 72
КАШПУР А. Соціальний капітал бренду 86
ГРАНАТ Л. Брендингові технології управління репутацією інтернет-магазинів 96
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ПОЛЧАНОВ А. ІТ-трансформація фінансового потенціалу держави 107
КЛАДЧЕНКО М. Державне фінансування ВНЗ України 117
ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ
НАЗАРОВА К., МИСЮК В. Облік витрат на маркетингові комунікації підприємства 129