УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№2(94)2014

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
СИМОНЕНКО В. Аудит ефективності: проблеми адаптації та впровадження 5
МЕЛЬНИК Т.,
ПУГАЧЕВСЬКА К.
Нетарифне регулювання у країнах ЄС 15
КІНДЗЕРСЬКИЙ Ю. Інститут державного замовлення в Україні: причини та наслідки функціональної деградації 28
ПРИСЯЖНЮК А. Адаптивні механізми державного стимулювання кластерної організації економіки 51
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ДЛУГОШ И. Підприємства як інвестори в умовах біоекономіки 62
КРАСНІКОВ Д. Постачання товарів державним замовникам: аналіз ризиків виникнення збитків 75
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ЧУГУНОВ І.,
ПАСІЧНИЙ М.
Формування дохідної частини бюджету українських губерній в середині ХІХ – на початку ХХ століття 85
БАГДАСАРЯН А. Проблеми інтеграції ринку цінних паперів на пострадянському просторі 98
ГУБАЙ М. Аналітичне забезпечення управління адміністративними витратами банків 105
ДИСКУСІЙНИЙ ПРОСТІР
ШКЛЯРУК К.,
БІДЮК А.
Бізнес-освіта: виклики часу і фактори розвитку 120