Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОБЛІК ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор: Sveta on .

УДК 657.1:347.211
 
УМАНЦІВ Галина,
к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету
 
МАРТИНІВ Ірина,
аспірант кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету
  
ОБЛІК ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 
Розглянуто питання відображення процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) у системі бухгалтерського обліку. Запропоновано розглядати комерціалізацію ОІВ як цілісний процес взаємопов’язаних етапів. Виділено особливості бухгалтерського обліку комерціалізації ОІВ. Наведено практичні рекомендації щодо відображення у системі бухгалтерського обліку окремих способів комерціалізації ОІВ.
 
Ключові слова:інтелектуальна власність, об’єкти інтелектуальної власності, комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності, франчайзинг, ліцензійний договір.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)