Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СИСТЕМНО ВАЖЛИВІ БАНКИ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 336.711:330.3(477)
 
БУРА Віталіна,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
СИСТЕМНО ВАЖЛИВІ БАНКИ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
Розглянуто питання визначення ролі системно важливих банків у банківському секторі України. Показано двояку природу системно важливих банків в Україні, які мають як потенціал розвитку банківського ринку, так і його монополізації. Надано рекомендації для мінімізації негативного та максимізації позитивного впливу діяльності системно важливих банків.
 
Ключові слова: системно важливий банк, потенційний системно важливий банк, концентрація, консолідація, монопольне становище.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)