УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СИСТЕМНО ВАЖЛИВІ БАНКИ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 336.711:330.3(477)
 
БУРА Віталіна,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
СИСТЕМНО ВАЖЛИВІ БАНКИ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
Розглянуто питання визначення ролі системно важливих банків у банківському секторі України. Показано двояку природу системно важливих банків в Україні, які мають як потенціал розвитку банківського ринку, так і його монополізації. Надано рекомендації для мінімізації негативного та максимізації позитивного впливу діяльності системно важливих банків.
 
Ключові слова: системно важливий банк, потенційний системно важливий банк, концентрація, консолідація, монопольне становище.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)