УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА: НОВА ПАРАДИГМА

Автор: Sveta on .

УДК 658.15
 
ГОЛОВКО Тетяна,
аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА: НОВА ПАРАДИГМА
 
Критично розглянуто погляди зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів щодо сутності поняття планування грошових потоків підприємства. Запропоновано уточнене поняття планування грошових потоків з урахуванням переліку сутнісних характеристик грошових потоків, що виявлені в результаті аналізу попередніх досліджень науковців, а також визначених додаткових сутнісних характеристик досліджуваного поняття.
 
Ключові слова: грошові потоки, планування грошових потоків, процес управління, цільові показники, чистий грошовий потік.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)