УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ

Автор: Sveta on .

УДК 330.131.7
 
ФЕДУЛОВА Ірина,
д. е. н., професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ
 
Розкрито зміст поняття ідентифікації ризиків як складової процесу ризик-менеджменту організації. Визначено, що для проведення повної, якісної і обґрунтованої ідентифікації господарських ризиків підприємства слід використовувати фасетний, ієрархічний і дескрипторний методи класифікації, кожен з яких передбачає певні рекомендації щодо їх використання в процесі формування системи ризик-менеджменту на підприємстві.
 
Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, ідентифікація ризиків, класифікація ризиків.
  
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)