Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА СТАБІЛЬНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Sveta on .

УДК 658:005.922.1:33
 
ГУЛЯЄВА Наталія,
к. е. н., професор кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету
 
ВАВДІЙЧИК Ірина,
к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА СТАБІЛЬНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
 
Наведено підходи сучасних науковців до розкриття категорії "економічна безпека підприємства". Досліджено структурні характеристики підприємств торговельної галузі, ефективність їх діяльності. Проаналізовано динаміку основних індикаторів платіжного потенціалу підприємств. Розкрито основні прояви потреби підприємств галузі у створенні системи економічної безпеки, інструментарію управління цими процесами.
 
Ключові слова: економічна безпека, загрози, фактори впливу, підприємництво, інструменти управління.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)