Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

STEEPLE-АНАЛІЗ ЗВІТНОСТІ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Автор: Sveta on .

УДК 657.37(477)
 
МАКАРЕНКО Інна,
к. е. н., докторант кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету
 
STEEPLE-АНАЛІЗ ЗВІТНОСТІ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
 
З використанням методології STEEPLE-аналізу як маркетингового інструменту дослідження макросередовища поширення звітності зі сталого розвитку проаналізовано ключові фактори, що визначають стан системи складання, подання та підтвердження такої звітності українськими компаніями. Розкрито основні наслідки збереження впливу означених факторів, які негативно позначаються на конкурентоспроможності як окремих компаній, так і країни в цілому.
 
Ключові слова: звітність зі сталого розвитку, STEEPLE-аналіз, корпоративна соціальна відповідальність, підтвердження звітності зі сталого розвитку, фактори.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)