УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ЕФЕКТИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор: Sveta on .

УДК 338.22.01
 
ЛАГУТІН Василь,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ЕФЕКТИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
 
Обґрунтовано теоретико-методологічні засади аналізу змісту та ефектів державної економічної політики. Виявлено пріоритетні напрями забезпечення належних кінцевих ефектів (результатів) реалізації економічної політики держави.
 
Ключові слова: економічна політика, формування і реалізація політики, ефекти економічної політики, очікувані ефекти, отримані ефекти.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)