УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№4(114)2017

Автор: Sveta on .

 ЗМІСТ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
 
ЛАГУТІН В. Економічна політика держави та ефектиїї реалізації 5
ФЕДУЛОВА Л. Інформаційно-технологічна інфраструктура рітейлу 21
НІКОЛАЄЦЬ К. Трудовий потенціал внутрішньо переміщених осіб в Україні 42
МАКАРЕНКО І. STEEPLE-аналіз звітності зі сталого розвитку в Україні 54

ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
МАЗАРАКІ А., БОЙКО М.,
КУЛИК М.
Детермінанти ревеню-менеджменту в готельному бізнесі 66
ГУЛЯЄВА Н., ВАВДІЙЧИК І. Економічна безпекатастабільне функціонування підприємства 79
ФЕДУЛОВА І. Ідентифікація господарських ризиків 89
ГОЛОВКО Т. Планування грошових потоків підприємства: нова парадигма 104

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
 
БУРА В. Системно важливі банки у розвитку економіки України 114
САЛАЙЧУК О. Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні 124

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ
 
УМАНЦІВ Г.,
МАРТИНІВ І.
Облік об’єктів права інтелектуальної власності 139
КОЛУПАЄВА І.,
НЕПРАН А.
Податок на прибуток устимулюванні інвестиційної активності підприємств 157