Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ ПИВА

Автор: Sveta on .

УДК 339.137.2:663.4
 
КАТРАН Марина,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ ПИВА
 
Проаналізовано тенденції розвитку вітчизняного ринку пива, що сформувався під впливом структурних деформацій національної економіки. Розраховано та проаналізовано частку суб’єктів господарювання на вітчизняному ринку пива, значення ентропії ринкових часток, коефіцієнти ринкової концентрації, що дозволяє зробити висновок про те, що ринок пива є олігопольним, висококонцентрованим
з нерівномірним розподілом часток суб’єктів господарювання.
 
Ключові слова: внутрішній ринок, ринок пива, глобальна конкуренція, обсяги ринку, індекс ННІ, коефіцієнт ринкових часток.