Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ СТРАХОВИКА

Автор: Sveta on .

УДК 005:368.025.6
 
ЛАНГ Сергій,
аспірант кафедри страхування ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
 
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ СТРАХОВИКА
 
Розглянуто та проаналізовано існуючі підходи до процесу та системи управління фінансовими ризиками страхової організації, на основі чого запро­понована власна адміністративна модель організації системи управління фінансовими ризиками страховика.

Ключові слова: фінансовий ризик страхової організації, система управління фінансовими ризиками страховика, страховий менеджмент, ризик-менеджмент.