Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БЮДЖЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор: Sveta on .

УДК 336.14:332(477.44)
 
ГНИДЮК Інна,
к. е. н., доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БЮДЖЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Розкрито передумови забезпечення стійкого розвитку адміністративно-територіальних одиниць області. Проведено аналіз основних показників бюджету Вінницької області, які стали основою для розрахунку фінансової стійкості цього бюджету. За допомогою системи показників визначено рівень фінансової стійкості бюджету Вінницької області.
 
Ключові слова: бюджет області, фінансова стійкість, доходи бюджету, видатки бюджету.