Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор: Sveta on .

УДК 336.13:331.552.4
 
ЧУГУНОВ Ігор,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

КОЗАРЕЗЕНКО Людмила,
д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
 
Розкрито економічну сутність державного фінансового регулювання людського потенціалу як складової суспільного розвитку. Запропоновано підходи до інституційної модернізації системи фінансового регулювання розвитку людського потенціалу. Розроблено структурно-функціональну модель державного фінансового регулювання розвитку людського потенціалу. Обґрунтовано пріоритетні напрями трансформації системи фінансового регулювання людського потенціалу.
 
Ключові слова: державне фінансове регулювання, розвиток людського потенціалу, фінансові інститути, бюджетна політика, податкова політика, соціальна політика, державні цільові програми, програмно-цільовий метод планування бюд­жету, пенсійне забезпечення, державно-приватне партнерство, соціально-еконо­мічний розвиток.