Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АВТОМАТИЗОВАНІ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

Автор: Sveta on .

УДК 339.138:[004.738.5:339]
 
ГАМОВА Ірина,
к. е. н., ст. викладач кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету
 
АВТОМАТИЗОВАНІ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ
 
На основі оптимізації управлінських рішень запропоновано застосовувати автоматизовані системи управління маркетингом підприємств у сфері роздрібної електронної торгівлі. Здійснено бальне оцінювання привабливості впро­вадження автоматизованих систем управління, а саме: маркетингового планування, орга­нізації маркетингу, маркетингового мотивування, маркетингового контролю та інформаційного забезпечення маркетингу.
 
Ключові слова: сфера роздрібної електронної торгівлі, відділ маркетингу, управління маркетингом, інтернет-маркетинг, маркетингове планування, організація маркетингу, маркетингове мотивування, маркетинговий контроль, інформаційне забезпечення маркетингу, автоматизовані системи управління.