Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ГОТЕЛЬНА МЕРЕЖА: ВИБІР ФОРМИ УПРАВЛІННЯ

Автор: Sveta on .

УДК 640.4
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи Київського національного торговельно-економічного університету

КУДЛАЙ Тетяна,
к. е. н., старший викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГОТЕЛЬНА МЕРЕЖА: ВИБІР ФОРМИ УПРАВЛІННЯ
 
Обґрунтовано найбільш оптимальну форму управління готельною мережею з використанням методу "дерево рішень". Доведено переваги входження до внутрішньої чи міжнародної готельної мережі на умовах контрактного управління. Розроблено порядок входження підприємства до мережі національного готельного оператора.
 
Ключові слова: готельний оператор, готельна мережа, дерево рішень, SWOT-аналіз.