Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОМИСЛОВІСТЬ У СТІЙКОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 338.45:330.354
 
РОМАНЕНКО Володимир,
д. е. н, професор, професор кафедри
економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

ЛЕБЕДЕВА Лариса,
к. е. н, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРОМИСЛОВІСТЬ У СТІЙКОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
Оцінено стан промисловості в Україні як складової забезпечення стійкості економіки. Проаналізовано причини та наслідки падіння промислового виробництва в Україні. Розроблено рекомендації щодо виходу економіки України з кризового стану, що базуються на відновленні зростаючої динаміки промислового вироб­ництва, а саме обробної промисловості.
 
Ключові слова: стійкий соціально-економічний розвиток, промисловість, обробна промисловість
.